ANBI

De stichting Sinterklaas in Duivendrecht, gevestigd te Duivendrecht, is door de Belastingdienst per 16 augustus 2022 aangemerkt als algemeen nu beogende instelling (ANBI) en tevens als culturele ANBI. De stichting wil volledig transparant zijn in haar doen en laten en voldoet daarom graag aan de voorwaarden van de Belastingdienst. Door het hebben van de ANBI status is het aantrekkelijk voor donateurs te geven aan de stichting, omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften.

De stichting heeft als doel het verzorgen en organiseren van de intocht en overige activiteiten rond de Sinterklaasviering in en rond Duivendrecht. In het beleidsplan geeft de stichting aan wat de doelen van de stichting zijn, op welke manier zij de activiteiten van de stichting zal organiseren en welk beloningsbeleid wordt gehanteerd. Middels het jaarlijks publiceren van een financiële verantwoording wil de stichting inzicht geven aan inwoners, bedrijven en instanties hoe de activiteiten van de stichting worden georganiseerd.

Klik hier voor de gegevens van de Stichting Sinterklaas in Duivendrecht.

Bijbehorende documenten